Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Jerzy Ostapczuk, Przedmowy do Ewangelii bł. Teofilakta Bułgarskiego w cyrylickich tetraewangeliach lwowskich/Introductions to the Gospels by St. Theophylact, Archbishop of Bulgaria, in early Cyrillic tetragospels from Lviv 155
Ks. Jan Żak, Źródła do historii Biblii warszawskiej/Sources for the History of the Warsaw Bible 175
Jerzy Grzybowski, Żołnierz i duszpasterz. Działalność duszpasterska księdza protoprezbitera ppłk Szymona Fedorońki w Wojsku Polskim w latach 1922 – 1940/A Soldier and Chaplain. The Pastoral Activity of Fr. Protopriest Lt Col Szymon Fedoronko in the Polish Army, 1922-1940 209
Agnieszka Dec-Michalska, Liturgia w wolnych Kościołach protestanckich/Protestant Free Church Liturgy 237
Andrzej Puczko, Prawosławny pogląd wobec „nowej ewangelizacji”/Orthodox View of “New Evangelization” 263
Magdalena Grabowska, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” Mt 11,28. Narracja tożsamościowa nieheteronormatywnej katoliczki. Studium przypadku/“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. ” Mat 11, 28. Identity Narration of a Non-heteronormative Catholic. A Case Study 279
Recenzje/Reviews
Marcin Hintz, Michał Hucał, red. 2018. Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 697 (Tadeusz J. Zieliński)/Marcin Hintz, Michał Hucał, ed. 2018. Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Pp. 697 (Tadeusz J. Zieliński) 305
back to top