Theological Yearbook

 

Artykuły/Articles
Виталий Шумило (Vitaliy Shumilo), Жизнь и служение Церкви священномученика епископа Дамаскина (Цедрика) до его хиротонии в 1923 году/The Life and Labors for the Church of Hieromartyr Damascene (Tsedrik) before His Consecration as Bishop in 1923 5
Piotr Orzeł, Pieśń Cherubinów nr 7 Dymitra Bortniańskiego a jej oddziaływanie na kompozycje epoki/The Cherubic Hymn no 7 by Dmitri Bortniansky and its influence on the compositions of the epoch 27
Miroslav Somr, Ludmila Opekarová, When the pulpit was power, The word as the power of the powerless 41
Jerzy Pańkowski, Miejsce i rola kultury religijnej w państwie oraz jego polityce/The place and role of religious culture in state and politics 61
Magdalena Grabowska, Wiara w Boga źródłem poczucia bezpieczeństwa w życiu: metaforyczna perspektywizacja pojęcia wiara w Boga w kontekście bezpieczeństwa na podstawie wywiadów bezpośrednich/Faith in God as a source of safety in life: metaphorical perspectivization of faith in God as a source of safety on the basis of direct interviews 77
Materiały/Materials
Сергей Ю. Темчин (Sergeius Temčinas), Вильнюсский список Послания киевского митрополита Климента Смолятича смоленскому пресвитеру Фоме с толкованиями мниха Афанасия/The Vilnius manuscript copy of the Letter by Kievan Metropolitan Kliment Smoliatich to the Smolensk presbyter Thomas commented by monk Athanasius 93
back to top