Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuł wstępny na obchody 500-lecia Reformacji/
Foreword for the celebration of the 500th anniversary of the Reformation
Bogusław Milerski, Wolność jest cenniejsza aniżeli srebro i złoto. Reformacja a życie współczesne/The freedom is more valuable than silver and gold. The Reformation and the contemporary life  7
Artykuły/Articles
Grzegorz Pełczyński, René Girard jako interpretator Biblii/René Girard as a biblical scholar  21
Antoni Mironowicz, Chrzest Polski z różnych perspektyw/Baptism of Polish from diff erent perspectives  37
Marian Bendza, Patriarcha Miron w posłudze Bogu, prawosławiu, ojczyźnie/The Patriarch Miron in ministry to God, to the Orthodox and the Homeland  75
Юрий Данилец, Поездка делегации Мукачевско-Пряшевской православной епархии в Москву и канонический переход в состав РПЦ (на материалах ГАРФ)/The trip of the delegation of the Mukachevo-Presov Orthodox diocese to Moscow and the canonical transition of the Russian Orthodox Church (on the materials of the State archive of the Russian Federation)  131
Leszek Jańczuk, Aresztowanie ewangelikalnych duchownych w województwie białostockim we wrześniu 1950 roku/The arrests of evangelical clerics in Białystok Voivodeship in September 1950  151
Zbigniew Pasek, Bogusław Sorbjan, Świadectwa wiary członków Kościoła Zielonoświątkowego jako forma perswazji religijnej/Testimonies of the faith of the Pentecostal Church members as a form of religious persuasion  173
back to top