Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Rozprawy/Articles
Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak), Andrzej Baczynski, Duch Święty w dziele uświęcenia człowieka/The Holy Spirit in the Act of Sanctifying Man  373
Marcin Hintz, Badania w zakresie teologii systematycznej w Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego/Research in the Field of the Systematic Theology at the Protestant Faculty of the Warsaw University  405
Jerzy Ostapczuk, Rozważania o genezie jedynego cyrylickiego starego druku ewangeliarza pełnego (Kijów, 1707 rok)/On the origins of the only early printed full Gospel lectionary (Kiev 1707)  425
Włodzimierz Wołosiuk, Fenomen sakralny twórczości wokalnej Aleksego Turenkowa/Fenomen sakralny twórczości wokalnej Aleksego Turenkowa  469
Zbigniew Kaźmierczak, Kwakryzm liberalny jako odpowiedź na współczesną wielość kulturowo-religijną/Liberal Quakerism as a Response to the Contemporary Cultural and Religious Diversity  509
Marcin Rzepka, Historiografia pentekostalna i postkolonializm: przewartościowania i reinterpretacje/Pentecostal historiography and postcolonialism: re-evaluations and re-interpretations  527
Jubileusze/Jubilees
 Wilhelm Schwendemann, Sola Scriptura – eine Anfrage an das Bibelverständnis Martin Luthers/Sola Scriptura – a Request to Martin Luther’s Understanding of the Bible  549
 Wilhelm Schwendemann, Was jeder Evangelische wissen muss – Basics des Christentums – eine Gesprächsveranstaltung/Something any Protestant Christian Should Know – Basics of Christianity  575
 Karol Toeplitz, Wyjście (ucieczka?) z Egiptu/The exodus (escape?) from Egypt  595
 Recenzje/Reviews
Carlo Magno in Italia e la fortuna dei libri di cavalleria a cura di Johannes Bartuschat e Franca Strologo. Longo Editore. Ravenna 2016, ss. 511 (bp Andrzej F. Dziuba)./Bartuschat, Johannes i Franca Strologo, ed. 2016. Carlo Magno in Italia e la fortuna dei libri di cavalleria. Ravenna: Longo Editore. Pp. 511. (bp Andrzej F. Dziuba).  613
Joseph F. O’Callaghan. Rekonkwista. Krucjaty w średniowiecznej Hiszpanii. Przekład Jan Szkudliński. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2016, ss. 397. ISBN 978-83-7976-534-8 (bp Andrzej F. Dziuba)./Joseph F. O’Callaghan. 2016. Rekonkwista. Krucjaty w średniowiecznej Hiszpanii. Translation Jan Szkudliński. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 397 (bp Andrzej F. Dziuba)  621
back to top