Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Andrzej Charyło, Znaczenie formuły diofizyckiej „ek dyo fyseōn” oraz schematu Logos-sarks w koncepcji chrystologicznej św. Cyryla Aleksandryjskiego/The Meaning of the Diophysic Formula “ek dyo fyseōn” and the Scheme Logos-sarx in the Christological Concept of St. Cyril of Alexandria 7
Ростислав Ярема (Rostislav Ârema), Городской сиротский приют им. Бахрушиных в Сокольниках. Новаторский проект конца XIX–начала XX века/Bakhrushin City Orphanage in Sokolniki – a Pioneer Project of the late 19th – early 20th Centuries 43
Leszek Jańczuk, Typy pobożności w Kościele Zielonoświątkowym w RP i ich geneza/Types of Piety in the Pentecostal Church of Poland 63
Grzegorz Michalak, Nabożeństwo ewangelicko-reformowane w parafii warszawskiej w okresie XIX wieku/The Evangelical Reformed Parish Church Service in Warsaw in the 19th century 81
Angelika Maria Małek, Liturgia jako przestrzeń dialogu ekumenicznego na przykładzie liturgii Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich/ Liturgy as a Space of Ecumenical Dialogue: the Case the Monastic Fraternities’ of Jerusalem Liturgy 99
Светлана Шумило (Svetlana Shumilo), Парадокс как художественное средство в стиле «плетение словес» (на примере Жития Сергия Радонежского)/Paradox as an Artistic Means in the Style of „Weaving Words” (based on the Life of Sergius of Radonezh) 123
Agnieszka Filak, Wybrane kwestie organizacji nauczania religii w szkołach publicznych/Selected Legal Issues concerning the Organization of State School Religious Education 149

 

back to top